Com ho fem?

A Medinankeia elaborem un diagnòstic de les necessitats de les persones que integren la teva organització i, d'acord amb la vostra política de recursos humans, definim un pla de treball específic i posem al vostre abast una cartera de serveis i/o prestacions.

Identificació problema

Identificació d'un problema

En el moment que s'identifica una necessitat que pot ser coberta, un treballador social de l'equip Medinankeia es reuneix amb l'empleat de l'organització, al seu lloc de treball o bé al seu domicili, per tal de conèixer directament la situació i valorar-ne les necessitats.

Valoració i diagnòstic

Valoració i diagnòstic

Amb tota la informació disponible, el professional de Medinankeia elabora un primer diagnòstic i dissenya un pla d'actuació específic tenint en compte el ventall de solucions a l'abast, tant públiques com privades.

Pla d'intervenció

Pla d'intervenció

El personal de Medinankeia orienta el treballador de la teva empresa cap als recursos més adients per al seu cas (des de la confecció d'un pla de jubilació fins a la recomanació d'una empresa de reformes per adaptar la seva llar).
Així mateix, un treballador social informa dels sistemes públics de protecció social que les administracions posen a la seva disposició (ajudes a la dependència, serveis socials públics, jubilació, etc.), els tràmits necessaris per accedir-hi i els terminis, així com altres serveis i recursos d'entitats privades (places residencials per a gent gran, professors particulars qualificats, serveis d'atenció domiciliària, cangurs, etc.).

Seguiment

Seguiment

Sempre que les necessitats específiques del cas requereixin d'un suport periòdic, el treballador social estableix una dinàmica de visites i un assessorament telefònic o per correu electrònic per a realitzar-ne el seguiment adequat.

Informe de necessitats i solucions

Informe de necessitats i solucions

El personal de Medinankeia acompanya cada cas d'un informe confidencial per al treballador, on hi queden recollides l'anàlisi i la valoració, així com la totalitat de solucions públiques i privades al seu  abast.

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís